ANBI

ANBI

‘Museum BroekerVeiling voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het verkrijgen van de ANBI-status.’

ANBI

 

 
 

ANBI

Er zijn binnen het museum drie organisaties die een ANBI erkenning hebben. Dat zijn Stichting Museum Broeker Veiling, Stichting De Geestman en Vereniging Vrienden van de Broeker Veiling.

Gegevens Stichting Museum Broeker Veiling
Stichting Museum Broeker Veiling
Museumweg 2-4
1721 BW  Broek op Langedijk

Leden van de Raad van Toezicht Stichting Museum Broeker Veiling
de heer W.J. Bok
de heer E.P  Schat
mevrouw M. Zeeman
de heer P.T.A. Ligthart
de heer F.T. van der Pols
statutair directeur: de heer Ron Karels

RSIN nummer:  003451501

Beloningsbeleid: de Raad van Toezicht is onbezoldigd
Beloningsbeleid: het personeel ontvangt salaris conform de door het bestuur vastgestelde salarisschalen                

Beleidsplan 2016 - 2020

MBV jaarrekening 2014
MBV jaarrekening 2015
MBV jaarrekening 2016
MBV jaarrekening 2017
MBV jaarrekening 2018
 
Gegevens Stichting De Geestman
Stichting De Geestman
p/a Museumweg 2-4
1721 BW  Broek op Langedijk

Leden van het bestuur van Stichting De Geestman
de heer M. Langereis, voorzitter
de heer J.J. Klokkemeijer, secretaris
de heer K. Zuurbier, penningmeester


RSIN nummer: 807797297

Beloningsbeleid: het bestuur is onbezoldigd

Geestman jaarrekening 2014
Geestman jaarrekening 2015

Geestman jaarrekening 2017
Toelichting balans 2017
Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2017

Toelichting doelstelling, beleidsplan, activiteiten

Geestman jaarrekening 2018
Geestman winst- en verliesrekening 2018
Toelichting jaarrekening 2018
Toelichting op winst- en verliesrekening 2018
 
Gegevens Vereniging Vrienden van de Broeker Veiling
Vereniging Vrienden van de Broeker Veiling
p/a Museumweg 2-4
1721 BW  Broek op Langedijk
 
Leden van het bestuur van Vereniging Vrienden van de Broeker Veiling
F. de Jonge, voorzitter
S. Groot, vice-voorzitter
M. Klokkemeijer, secretaris
E.M.J. Middelbeek, penningmeester
G. Pauw

RSIN nummer: 818682474

Beloningsbeleid: het bestuur is onbezoldigd

Beleidsplan 2018
Activiteitenplan 2018

Vrienden jaarrekening 2014
Vrienden jaarrekening 2015
Vrienden jaarrekening 2016
Vrienden jaarrekening 2017
Vrienden jaarrekening 2018