ANBI

ANBI

‘Museum BroekerVeiling voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het verkrijgen van de ANBI-status.’

ANBI

 

 
 

ANBI

Er zijn binnen het museum drie organisaties die een ANBI erkenning hebben. Dat zijn Stichting Museum Broeker Veiling, Stichting De Geestman en Vereniging Vrienden van de Broeker Veiling. Meer informatie over schenkingen vindt u op deze pagina.

Gegevens Stichting Museum Broeker Veiling
Stichting Museum Broeker Veiling
Museumweg 2-4
1721 BW  Broek op Langedijk

Leden van de Raad van Toezicht Stichting Museum Broeker Veiling
de heer P. Buis - Wie ben ik?
de heer E.P  Schat - Wie ben ik?
mevrouw M. Molenaar - Wie ben ik?
de heer N. Moederscheim - 
de heer M. Koper - Wie ben ik?
de heer F.T. van der Pols - Wie ben ik?
statutair directeur: de heer Ron Karels

RSIN nummer:  003451501

Beloningsbeleid: de Raad van Toezicht is onbezoldigd
Beloningsbeleid: het personeel ontvangt salaris conform de door het bestuur vastgestelde salarisschalen                

Jaarplan 2021
Beleidsplan 2016 - 2020

MBV jaarrekening 2020
MBV jaarrekening 2019

MBV jaarverslag 2021
MBV jaarverslag 2020
MBV jaarverslag 2019

 
Gegevens Stichting De Geestman
Stichting De Geestman
p/a Museumweg 2-4
1721 BW  Broek op Langedijk

Leden van het bestuur van Stichting De Geestman
de heer M. Koper - Wie ben ik?

RSIN nummer: 807797297

Beloningsbeleid: het bestuur is onbezoldigd

Standaard formulier publicatieplicht ANBI

Geestman jaarrekening 2021
Geestman jaarrekening 2020

Geestman jaarrekening 2019
Geestman winst- en verliesrekening 2019
Toelichting jaarrekening 2019
Toelichting winst- en verliesrekening 2019
Gegevens Vereniging Vrienden van de Broeker Veiling
Vereniging Vrienden van de Broeker Veiling
p/a Museumweg 2-4
1721 BW  Broek op Langedijk
 
Leden van het bestuur van Vereniging Vrienden van de Broeker Veiling
F. de Jonge, voorzitter
S. Groot, vice-voorzitter
M. Klokkemeijer, secretaris
E.M.J. Middelbeek, penningmeester
P.C.N. de Nijs
G. Pauw

RSIN nummer: 818682474

Beloningsbeleid: het bestuur is onbezoldigd

Beleidsplan 2021
Activiteitenplan 2021-2022

Vrienden jaarrekening 2021
Vrienden jaarrekening 2020
Vrienden jaarrekening 2019