Vrienden van

Onze vrienden zijn onmisbaar, word u ook vriend van het museum?

‘Als Vriend van het museum mag je het gehele jaar door kosteloos het museum bezoeken, daar maken wij dan ook veel gebruik van.’

Onze vrienden zijn onmisbaar, word u ook vriend van het museum?
De Vereniging Vrienden van de Broeker Veiling stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de Stichting Museum BroekerVeiling en Stichting de Geestman, door o.a. het beschikbaar stellen van gelden voor projecten en het bevorderen van belangstelling voor het werk van deze stichtingen.

Vriendenvoordeel:
- Als vriend betaalt u minimaal €18,00 euro per jaar. Bij het eerste bezoek aan het Museum krijgt u een op naam gestelde pas, waarmee u een kalenderjaar lang gratis entree heeft. De vriendenpas is ook geldig als entreebewijs voor de jaarlijkse Christmas & Winterfair. Voor Pakhuis van Sinterklaas is de vriendenpas niet geldig.

- Als vriend mag u 4 maal per kalenderjaar een volwassen introducé meenemen of 8 maal een kind. Andere mogelijkheden zijn: 3 volwassenen en 2 kinderen of 2 volwassenen en 4 kinderen. Neem bij een bezoek aan het museum altijd uw vriendenpas mee.

- Als vriend ontvangt u 4 maal per jaar onze nieuwsbrief de Grote Klok, zodat u op de hoogte blijft van het reilen en zeilen in en om het museum.

- Als vriend ontvangt u jaarlijks in het maartnummer van de Grote Klok een uitnodigingvoor de ledenvergadering. De acceptgirokaart voor uw donatie ontvangt u bij het decembernummer.

Om lid te worden vult u dit formulier in. Geef vervolgens het formulier af bij de receptie of stuur het op naar:

Ledenadministratie Vereniging Vrienden van de Broeker Veiling
Postbus 1
1720 AA Broek op Langedijk
ledenadministratie@broekerveiling.nl