Schenken aan het museum?

Museum BroekerVeiling heeft de culturele ANBI-status. Dat betekent dat het museum is vrijgesteld van betaling van schenk- en erfrecht. Elke schenking komt dus volledig ten goede aan het museum.

Je kunt Museum BroekerVeiling een eenmalige schenking doen of dit periodiek regelen via een overeenkomst of notariële akte. Het belastingvoordeel van een periodieke schenking is vaak het grootst. Verder kun je het museum een object schenken of erfbelasting voldoen via het schenken van een (kunst)object. Tot slot kun je het museum opnemen in je testament, bijvoorbeeld via een erfstelling of legaat.

Extra giftenaftrek culturele instellingen
Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling levert tijdelijk een extra belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift opvoeren voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek geldt voor maximaal € 5000 aan giften aan culturele instellingen. Voor de vennootschapsbelasting mag 1,5 keer het bedrag van de gedane gift worden afgetrokken. Ook hiervoor geldt dat deze extra aftrek geldt voor maximaal €5.000 aan giften aan culturele instellingen. Vragen en informatie over schenken en nalaten

Publicatieplicht
Als algemene nut beogende instelling (ANBI) is Museum BroekerVeiling verplicht om bepaalde gegevens te publiceren.